IOS kurulumu

1- react native versiyonu olarak 0.43 ve üstünü kullanıyor olduğunuzdan emin olun.

2- npm kullanıyorsanız 3 ve üstü versiyon kullandığınızdan emin olun.

  npm install [email protected]

3- yarn kullanıyorsanız

  yarn add [email protected]

4-react-native init ile kurduğunuz projede ios bölümünü XCode ile açın. Libraries kısmına sağ tıklayıp Add Files seçeneğini seçin. node_modules klasörüne kaydedilen, react-native-navigation/ios/ReactNativeNavigation.xcodeproj projesini Libraries kısmına ekleyin.

5- XCode'da navigator'de projenizi seçin ve Build Phases kısmına gelin. Link Binary with Libraries kısmında libReactNativeNavigation.a seçip ekleyin.

6- Yine Project Navigator'de bu kez Build Settings'i seçin. Search kısmına Header Search Paths yazın. ve aşağıdaki kodu kopyalayıp bu kısıma ekleyin ve mutlaka recursive seçeneğini seçin.

$(SRCROOT)/../node_modules/react-native-navigation/ios

7- Son olarak aşağıdaki kodu projenizin AppDelegate.m dosyasının tamamını ezerek kopyalayın.( Evet tamamını ezerek )

#import "AppDelegate.h"
#import <React/RCTBundleURLProvider.h>

// **********************************************
// *** DON'T MISS: THE NEXT LINE IS IMPORTANT ***
// **********************************************
#import "RCCManager.h"

// IMPORTANT: if you're getting an Xcode error that RCCManager.h isn't found, you've probably ran "npm install"
// with npm ver 2. You'll need to "npm install" with npm 3 (see https://github.com/wix/react-native-navigation/issues/1)

#import <React/RCTRootView.h>

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
{
 NSURL *jsCodeLocation;
#ifdef DEBUG
// jsCodeLocation = [NSURL URLWithString:@"http://localhost:8081/index.ios.bundle?platform=ios&dev=true"];
 jsCodeLocation = [[RCTBundleURLProvider sharedSettings] jsBundleURLForBundleRoot:@"index.ios" fallbackResource:nil];
#else
  jsCodeLocation = [[NSBundle mainBundle] URLForResource:@"main" withExtension:@"jsbundle"];
#endif


 // **********************************************
 // *** DON'T MISS: THIS IS HOW WE BOOTSTRAP *****
 // **********************************************
 self.window = [[UIWindow alloc] initWithFrame:[UIScreen mainScreen].bounds];
 self.window.backgroundColor = [UIColor whiteColor];
 [[RCCManager sharedInstance] initBridgeWithBundleURL:jsCodeLocation];

 /*
 // original RN bootstrap - remove this part
 RCTRootView *rootView = [[RCTRootView alloc] initWithBundleURL:jsCodeLocation
                           moduleName:@"example"
                        initialProperties:nil
                          launchOptions:launchOptions];
 self.window = [[UIWindow alloc] initWithFrame:[UIScreen mainScreen].bounds];
 UIViewController *rootViewController = [UIViewController new];
 rootViewController.view = rootView;
 self.window.rootViewController = rootViewController;
 [self.window makeKeyAndVisible];
 */


 return YES;
}

@end

(Burada yaptığımız işlem IOS için manuel linking yapmak. Resmi dökümanda geçen Linking Libraries kısmının bir benzeri sadece. Küçük bir tavsiye kolayınıza gelmese bile react-native link kullanmak yerine oldukça manuel linkleme seçeneğini seçip ne olup bittiğini görün, projenizde kontrolü kaybetmeyin. Ne olup bittiğini tam anladıktan sonra react-native link kullanmaya başlayın hata alırsanız o zaman düzeltebilecek halde olursunuz )

results matching ""

  No results matching ""