İç İçe Navigator Kullanımı

Navigator'ler iç içe yazılabilir ( composable ) özelliğine sahiptir.Yukarıdaki örnekte TabNavigator ve StackNavigator ün nasıl kullanıldığını inceleyebilirsiniz.

import { StackNavigator, TabNavigator } from "react-navigation";
import HomeScreen from "./src/screens/home";
import DetailsScreen from "./src/screens/details";
import ProfileScreen from "./src/screens/profile";

const MainNavigator = TabNavigator({
 Home: {
  screen: HomeScreen
 },
 Details: {
  screen: DetailsScreen
 }
});

const RootNavigator = StackNavigator({
  Main:{
    screen:MainNavigator // Yukarıdaki TabNavigator 
  },
  Profile:{
    screen:ProfileScreen
  }
})

export default RootNavigator;

results matching ""

  No results matching ""