View

Belki de en temel component. Android'deki android.view, IOS'daki UIView. HTLM'deki karşılığı div diyebiliriz. Ekranımızı temel anlamda şekillendiren UI elementi.

Resmi dökümanda tüm propslarını görebilirsiniz. Zaten yapacağımız örneklerde bir çok kez kullanacağız. Burada gözden kaçabilecek bir özelliğinden bahsetmek istiyorum.

View componenti mount edilir edilmez, onLayout eventi tetiklenir.

<View  onLayout={this._handleLayout} />

Burada fonksiyonumuzun bir tane obje tipinde parametresi olur.

_handleLayout=(e)=>{
   const { x, y, width, height } = e.nativeEvent.layout
}

Burada Vİew componentimizin, parent elemente göre x ve y konumunu, genişlik ve uzunluk bilgilerine erişebilirsiniz. Animasyon kısmında göreceğimiz, LayoutAnimation yöntemini kullanırken bayağı işe yarıyor.

results matching ""

    No results matching ""