ScrollView

Kaydırılabilir içerikler kullanabileceğimiz en basit component. Eğer sizin 30 ve altında bir içeriğiniz varsa ScrollView çok kullanışlı. Hem yatay hem de dikey olarak içerikleri kaydırabiliyoruz.

   <ScrollView style={styles.container}>
    <View style={styles.boxLarge} />
    <ScrollView horizontal>   //default olarak vertical seçilidir.
     <View style={styles.boxSmall} />
     <View style={styles.boxSmall} />
     <View style={styles.boxSmall} />
    </ScrollView>
    <View style={styles.boxLarge} />
    <View style={styles.boxSmall} />
    <View style={styles.boxLarge} />
   </ScrollView>

30 ve üzerinde bir içeriği sıralamak istiyorsanız, performans açısından bunun için bize önerilen, ScrollView yerine, ListView 'i kullanmamız.

results matching ""

  No results matching ""