JSX Nedir ?

(Bu sayfada jsbin den gömülü kod kullanılmaktadır. Eğer kodu göremiyorsanız, browserınızda adres çubuğundaki load unsafe script seçeneğini seçmelisiniz)

source code

Yukarıdaki basit bir React componenti. React ve ReactDOM kütüphanelerini script tag'i ile HTML sayfamızın başına yazdık.

Sonra Javascript derleyicimizi, JSX seçtik ( ES6/Babel de seçebilirdik )

Burada dikkatinizi çeken bir şey oldu mu ? Biz javascript kodumuza, HTML kodu yazdık :)

Önceden bahsettiğimiz, React ın bize sunduğu lego tasarlar gibi uygulama geliştirmek tam olarak böyle, parça parça HTML kodlarını component olarak yazıp hepsini belli bir hiyerarşiyle bir araya getirmek.

source code

Aslında en yukarıda yaptığımız JavaScript içine HTLM kod yazarak yaptığımız şey tam olarak React.createElement yerine HTML tagleri kullanmak. Bana sorarsanız HTML yazmak daha kolay.

results matching ""

    No results matching ""