Props Mantığı

Props Mantığı

React Js ' de her bir component aslında bir fonksiyon. Nasıl görünceklerini, ekranda nasıl bir yer kaplayacaklarını da bu fonksiyonlara verdiğimiz, input değerleriyle belirliyoruz. İşte bu input değerlere props diyoruz.

const MyButton = (props)=>{
  return( 
     <button> { props.text } </button>
  )
}

Üzerindeki yazıyı dışarıdan props aracılığıyla alan basit bir button componenti. Bu componenti tekrar tekrar farklı props'lar ile kullanabiliriz. Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

source code

Yukarıda gördüğünüz bir önyüz. Ve bu UI Top, Left, Right ve Bottom componentleriyle 4 e bölünmüş durumda. Bu componentler aldıkları propslar ile kendi içlerinde bağımsız şekil alabiliyorlar. Peki farklı componentler arasındaki olası ilişkiyi nasıl sağlayacağız ? İşte bu anda state mantığı devreye giriyor

results matching ""

    No results matching ""