Image

Resimlerimizi derlemek için kullandığımı component. İster bir network bağlantısından, isterse local'den resimleri render edebiliriz.

Bu örnekte server'dan dinamik olarak resimleri fetch eden bir componenti görüyorsunuz.

<Image resizeMode = "contain"
    style={styles.image}
    source={{uri:`${API_PUBLIC}${category.name}.png` }} />

Mesela diyelim ki sizin assets klasörünüzde boyutuna göre test.png, [email protected] ve [email protected] adında 3 tane resminiz olsun. Siz bunları require('./test.png') yazarak çağırdığınızda, cihazın boyutuna göre resmi seçilip, render edilecektir.

React native'in 0.39 ve alt sürümlerinde Image componenti için mutlaka width ve height değerleri verilmek zorundaydı. Üst ve şimdiki sürümde (0.42) default olarak Image componentinin boyutu flex:1 olarak derlenmektedir.

results matching ""

  No results matching ""