Text

Normalde HTML de <div> Merhaba Dünya </div> tag'ler arasına yazı yazıp o element tag'in fontuna style verebiliyorduk. Mobile'de durum biraz farklı. Bunun için <Text> componentini kullanıyoruz. font stillerimizi bu elemente tanımlıyoruz.

Güzel özelliklerinden birisi iç içe <Text> elementlerini kullanabiliyoruz.

<Text style={{...}}>
    Merhaba <Text style={{...}} > Dünya </Tex>
</Tex>

Font stillerini Text componentinde tanımlıyoruz dedik,tabi durum böyle olunca varsayılanın dışında belli bir font kullanmaya karar verdiysek, o zaman kendimize bir tane özel bir Text componenti yapıp, mesela ismi MyText olsun, bunun stillerinde fontFamily özelliğini verip, diğer Text componentleri de bu componentimizin child'ı olarak çağırabiliriz

<MyText>
   Merhaba <Text style={{...}} > Dünya </Tex>
</MyTex>

<Text> componenti de View gibi onLayout eventini desteklemektedir.

results matching ""

    No results matching ""