ListView

ListView vertical olarak sırf performans gözeterek hazırlanmış bir component. Sadece ekranda görünen componentler render, edilir, diğer componentler cihazın performansını zorlamaz. Bir update işlemi geldiyse tüm liste tekrardan render edilmez, sadece ekranda görünenler render edilir. Bu da ciddi bir akıcılık kazandırır. Ama kabul edelim, biraz syntax ı karışık gelebilir. Tek tek nasıl yazarız ona bakalım.

ListView, ScrollView gibi kendi altındaki elementleri yani children elementleri render etmez. Onun yerine renderRow propsununu kullanır. renderRow aslında dataSource ' dan dönen elementleri derleyen bir çıktı üreten bir fonksiyon. Örneğin, dataSource bir array dönüyorsa, rowData'yı aşağıdaki gibi kullanırız.

(rowData) => <Text>{rowData}</Text>

DataSource

 const ds = new ListView.DataSource({
   rowHasChanged: (r1, r2) => r1 !== r2
 });

ListView elementleri render ederken DataSource API'sini kullanır. DataSource input olarak bir array alır. Bu array her türlü veriyi içerebilir. rowHasChanged bizim verdiğimiz koşula göre verileri karşılaştırır ve hangilerinin render edileceğine karar verir. Yukarıdaki örnekte (r1, r2) => r1 !== r2 olarak verilmiş ama biz (r1, r2) => r1.id !== r2.id olarakta tanımlayabilirdik.

Son olarak datayı DataSource.cloneWithRows(inputArray) olarak çağırmalısınız.

Şimdi her şeyi baştan olarak yazalım.

1-Bizim bir elimizde array olsun.

import React, { Component } from "react";
import { View, Text, ListView, StyleSheet } from "react-native";

const rows = [
 { id: 1, text: "row1" },
 { id: 2, text: "row2" },
 { id: 3, text: "row3" },
 { id: 4, text: "row4" },
 { id: 5, text: "row5" },
 { id: 6, text: "row6" }
];

2-Şimdi constructor ' da DataSource' u yaratalım

 constructor() {
  super();
  const ds = new ListView.DataSource({
   rowHasChanged: (r1, r2) => r1 !== r2
  }); 
  }

3-Data yı DataSource.cloneWithRows(inputArray) olarak çağıralım

 constructor() {
  super();
  const ds = new ListView.DataSource({
   rowHasChanged: (r1, r2) => r1 !== r2
  });
  this.state = {
   list: ds.cloneWithRows(rows)
  };
 }

4- ListView kullanıma hazır

<ListView
    dataSource={this.state.list}
    renderRow={rowData =><Text>{rowData.text}</Text>}
 />

Örneğin tamamı için burayı inceleyebilirsiniz

https://sketch.expo.io/SJxhqQRoe

results matching ""

  No results matching ""