State Mantığı

State tanımı, componentimizin her sıfırdan çağrıldığında çalışacak olan constructor fonksiyonunda yapılır.

( Sıfırdan çağrılmasından kastım daha mount,render edilmemiş bir componentin çağrılması. Yoksa hali hazırda ekranımızda olan mount edilmiş bir componentte constructor tekrar tekrar çağrılmaz )

class MyComponent extends React.Component {
  constructor(props) {
   super(props);

   this.state = {
     open:false
   };
  }
 ...
}

State ne yapar; statefull component denilen, kendi içinde state tanımı mevcut olan componentin her state'i değiştiğinde componentin render fonksiyonunun tekrardan çalışmasını sağlar.

Stateless Component Örneği

const MyComponent = (props)=>{
 return( 
   <div>...</div>  //state'in değiştireceği bir render methodu yok
 )
}

Statefull Component Örneği

class LinkButton extends React.Component {
  render() {      //her state değiştiğinde render() tekrar tekrar çalışacak
    return (
      <div>...</div>
    );
  }
}

Bir önceki sayfadaki ekranımızı, propslar yardımı ile jsbin de composition yaparak oluşturalım.
source code

Burada üç tane stateless (bazıları dumb component diyor) component, FlexItem, FlexColumn, FlexRow var.

Bir tane de state almaya müsait statefull ( bazıları container component diyor ) component, MyComponent var.

Burada herhangi bir asenkron state değişimi sorunu ile karşılaşmamanız adına en dıştaki, hiyerarşide en üstte bulunan componentte state i belirleyip değiştirip, alttaki componentlere dağıtmanız. Aksi takdirde aşağıdan yukarı bir state yönetimi Redux gibi state yönetimini kullanmadan neredeyse imkansız.

Şimdi bir tane state tanımlayalım ve bir timer yardımıyla saniyede bir arttıralım. Alttaki componentlere dağıtalım her componentte kendi içinde state'i nasıl değerlendirir, nasıl şekil alır o componentin davranışına kalsın.

source code

Burada Container componentimizdeki state timer yardımıyla count state'ini her bir saniyede bir arttırıp state'i altındaki componentlere props olarak veriyor. FlexItem componenti de çift sayılarda kendi count propsunu , tekli sayılarda da children propsunu göstererek bir davranış sergiliyor.

Sonuç olarak burada bizim yaptığımız **yukarıdan aşağıya doğru senkron bir state yönetimini göstermekti. Çok karmaşık işlemlerde state yönetimini daha önceden de söylediğimiz gibi Redux ile React Native yazarak yapmaya çalışacağız. Ama eğer siz state yönetiminde herhangi bir sorun yaşamıyorsanız Redux ya da Mobx gibi state yönetim sistemine ihtiyacınız yok.

results matching ""

  No results matching ""