Android Kurulumu

Android kurulumu ve kullanımı IOS implemantasyonuna göre daha çetrefilli. Kullanım açısından, Android, material design ile tasarlandığından sahne geçişleri daha çok animasyon içeren daha komplike bir özelliğe sahip ama estetik açısından da daha güzel. Hem android kullanıcılarının aşina olduğu özellikleri zor diye de atlamamak lâzım. Kullanıcı deneyimi uygulamalarınızda asla göz ardı edemeyeceğiniz bir özellik. Tabi burada hiçbir kütüphaneden, react-native'in kendisinden bile tam anlamıyla bahsetmek, örnekler hazırlamak oldukça zor. react-native-navigation'ın anroid'e özel kullanımları için lütfen resmi dökümantasyonuna göz atın.

1- react native versiyonu olarak 0.43 ve üstünü kullanıyor olduğunuzdan emin olun.

2- npm kullanıyorsanız 3 ve üstü versiyon kullandığınızdan emin olun.

  npm install [email protected]

3- yarn kullanıyorsanız

  yarn add [email protected]

4- android/settings.gradle içine aşağıdaki kod parçacığını ekleyin.

include ':react-native-navigation'
project(':react-native-navigation').projectDir = new File(rootProject.projectDir, '../node_modules/react-native-navigation/android/app/')

5- android/app/build.gradle içinde Android sdk versiyonunu 25 olarak set edin ve project dependency kısmına react-native-navigation'ı ekleyin.

 android {
   compileSdkVersion 25
   buildToolsVersion "25.0.1"
   ...
 }

 dependencies {
   compile fileTree(dir: "libs", include: ["*.jar"])
   compile "com.android.support:appcompat-v7:23.0.1"
   compile "com.facebook.react:react-native:+"
   compile project(':react-native-navigation')
 }

7- android/app/src/main/java/com/projenizin_ismi/MainApplication.java dosyanıza aşağıdaki java kodu kopyalayın, tümünü ezin.

package com.projenizin_ismi; // !!! bunu değiştirmeyi unutma

import android.app.Application;

//import com.facebook.react.ReactApplication;
import android.support.annotation.NonNull;
import com.reactnativenavigation.NavigationApplication;
import com.facebook.react.ReactNativeHost;
import com.facebook.react.ReactPackage;
import com.facebook.react.shell.MainReactPackage;
import com.facebook.soloader.SoLoader;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class MainApplication extends NavigationApplication {

  @Override
 public boolean isDebug() {
  return BuildConfig.DEBUG;
 }

 @NonNull
 @Override
 public List<ReactPackage> createAdditionalReactPackages() {
  return Arrays.<ReactPackage>asList(
     //Yeni native kütüphanelere buraya eklenecek, örneğin new VectorIconsPackage()
  );
 }

 @Override
 public void onCreate() {
  super.onCreate();
  SoLoader.init(this, /* native exopackage */ false);
 }

}

8- android/app/src/main/java/com/projenizin_ismi/MainActivity.java dosyanıza aşağıdaki java kodu kopyalayın, tümünü ezin.

package com.projenizin_ismi;  // !!! bunu değiştirmeyi unutma

//import com.facebook.react.ReactActivity;
import android.widget.LinearLayout;
import android.graphics.Color;
import android.widget.TextView;
import android.widget.ImageView;
import android.view.Gravity;
import android.util.TypedValue;
import com.reactnativenavigation.controllers.SplashActivity;

public class MainActivity extends SplashActivity {

  @Override
  public LinearLayout createSplashLayout() {
    LinearLayout view = new LinearLayout(this);
    TextView textView = new TextView(this);
    ImageView imageView = new ImageView(this);

    view.setBackgroundColor(Color.parseColor("#FFFFFF"));
    view.setGravity(Gravity.CENTER);

    view.addView(imageView);
    return view;
  }

}

results matching ""

  No results matching ""